historiaheader.jpgpalauteheader.jpgkylayhdistysheader.jpgtapahtumatheader.jpglinkitheader.jpgyhteystiedotheader.jpgetusivuheader.jpgmonitoimitaloheader.jpgtalkootheader.jpg

KYLÄYHDISTYS

Herrakunnan Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
- tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
- toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti-, kauppa-, ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
- järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
- toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

JÄSENISTÖ

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Mikäli kiinnostuit jäsenyydestä, lataa jäseneksi liittymislomake ja lähetä se lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kuusi sekä enintään kymmenen muuta jäsentä. Lisäksi valitaan 2-6 varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain. Erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet on mahdollista valita uudelleen. Hallituksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen kalenterivuoden ajan.

Lataa yhdistyksen säännöt >>

 


 

Joomla templates by a4joomla