historiaheader.jpgtalkootheader.jpgetusivuheader.jpgkylayhdistysheader.jpglinkitheader.jpgpalauteheader.jpgtapahtumatheader.jpgyhteystiedotheader.jpgmonitoimitaloheader.jpg

Herrakunnalla on perinteisten pihansiivous- ja perinnepäivätalkoiden lisäksi järjestetty tänä vuonna ajatustalkoita.Pohdinnassa ovat olleet kylän nykytila sekä tulevaisuuden visiot, kun ryhmä vapaaehtoisia on kokoontunut työstämään Herrakunnan kyläsuunnitelmaa. Alkusysäys kyläsuunnitelman tekemiseen saatiin, kun alkuvuodesta 2014 alkoi Vihdin kylien yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on saada kaikille kylille oma kyläsuunnitelma. Hankketta ovat olleet tukemassa Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry, Länsi-Uudenmaan kylät ry, Vihdin kunta sekä Ykkösakseli ry.

Kyläsuunnitelman pohjustukseksi tehtiin kysely, joka lähetettiin kyläyhdistyksen sähköpostilistalle sekä jaettiin kaikkiin kylän talouksiin. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan kyläläisten mielipiteitä Herrakunnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Kyselyyn saatiin parikymmentä vastausta, joiden pohjalta lähdettiin työstämään kyläsuunnitelmaa. Kylän kehittämisestä kiinnostunut työryhmä kokoontui vaihtelevin kokoonpanoin reilut kymmenen kertaa.

Kyselyiden vastauksista nousi esille 19 ideaa, jotka kirjattiin kyläsuunnitelmaan. Nämä ideat ryhmiteltiin ja teemoiteltiin neljään pääluokkaaan, jotka ovat infrastruktuurin kehittäminen, resurssien parempi hyödyntäminen, palveluiden kehittäminen, sekä yhteisöllisyyden lisääminen. Ideoista moni on kyläläiten itse toteutettavissa, kun taas toisten toteutumiseksi vaaditaan yhteistyökumppaneita. Joidenkin ideoiden toteutus on kylän omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mutta tärkeää olisi kuitenkin tuoda kylän kantoja päättäjien tietoon.

Kyläsuunnitelma valottaa Herrakunnan kylän tämänhetkistä tilannetta. Keskeisiksi asioiksi nousivat kylää ympäröivä luonto ja maalaismaisema, kylätalo,  yhteisöllisyyden tukeminen, kylän nuorten toiveiden huomioiminen sekä osallistumisaktiivisuuden lisääminen.Herrakunnan kylän tulevaisuuden visio on olla toimiva ja moderni metropolialueen maaseutukylä.

Suunnitelmaan on kirjattu lukuisia ideoita, joista osaa on lähdetty toteuttamaan heti. Kesäkuussa perustetiin Herrakunnalle historiakerho, joka on aloittanut toimintansa rivakasti mm. vanhoja kyläläisiä haastattelemalla.Historiakerhon lisäksi neljästä muusta aiheesta on tehty projektisuunnitelmat ja hankkeita on lähdetty jo viemään eteenpäin. Jotkut kirjatuista ideoista ovat toteutuskelpoisia, mutta niiden toteutumiseksi kaivataan aktiivisia asian edistäjiä. Nämä saattavat siis olla tulevaisuuden projekteja. Myös kaikkein uskaliaimmat ideat kirjattiin ideapankkiin odottamaan omaa vuoroaan.

Kyläsuunnitelma hyväksyttiin kyläkokouksessa elokuun lopulla. Kyläsuunnitelmasta pyritään saamaan työkalu kylän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ensimmäinen suunnitelma  luo pohjan, joka tulee elämään vuosien varrella tarpeiden ja toiveiden mukaan. Suunnitelman toteutumista tullaan seuraamaan vuosittain järjestettävässä kyläsuunnitelmakokouksessa. Samalla päivitetään ideapankkia ja lisätään uusia, vuoden aikana esille nousseita ideoita kylän kehittämiseksi.

Kyläsuunnitelma ja siihen liittyvät projektisuunnitelmat löytyvät Herrakunnan nettisivuilta kyläsuunnitelma -välilehdeltä. Painettu kyläsuunnitelma tullaan myös jakamaan kaikkiin kylän talouksiin syksyn aikana.

Joomla templates by a4joomla